Gà ta thả vườn

KING 303

Gà King 303 của công ty Japfa Comfeed là một giống gà ta lai, có độ đồng đều cao, tốc độ tăng trọng nhanh, chất lượng thịt thơm ngon.
Gà King 303 có thể nuôi theo phương pháp bán chăn thả hoặc chăn thả hoàn toàn. Khẩu phần ăn có thể sử dụng 100% cám công nghiệp dành cho gà lông màu (KP1) hoặc trộn thêm bắp từ 42 ngày tuổi (KP2)
 
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ
Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng (KP1) Mức chất lượng (KP2)
1 Thời gian nuôi sống ngày 85 95
2 Tỷ lệ nuôi sống  % 97.5 97
3 Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max) kg 1,6 – 1,8 1,6 – 1,8
4 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max) kg 2,6 3,2

HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI TRẠI

hinh-thuc-te-king-303

PHQ 7886-01

PHQ 7886-02

PHQ 7886-03

303

IMG 1598

IMG 1599

 


Tham khảo thêm