Gà ta thả vườn

KING 503

King 503 là sản phẩm gà lai thả vườn với chất lượng cao, tỷ lệ hao hụt thấp, hiệu suất sử dụng thức ăn cao. King 503 có màu lông, kiểu mào, màu chân đa dạng là một đặc trưng được ưa chuộng ở gà thả vườn ở Việt nam. King 503 có chất lượng thịt thơm, độ dai vừa phải là những đặc tính được ưa thích hiện nay.

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng
1 Thời gian nuôi sống ngày 95
2 Tỷ lệ nuôi sống  % 96
3 Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max) kg 1,6 – 1,8
4 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max) kg 2,7 – 2,8

HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI TRẠI

hinh-thuc-te-1

hinh-thuc-te-2

hinh-thuc-te-3

IMG 1605

IMG 1606

Tham khảo thêm