Gà ta thả vườn

QUEEN 404

Gà Queen 404 của công ty Japfa Comfeed là một giống gà thịt lông màu,có độ đồng đều cao, tốc độ tăng trọng nhanh, tỷ lệ nuôi sống cao.
Gà Queen 404 nuôi theo phương pháp công nghiệp, trong hệ thống chuồng hở hoặc kín hoàn toàn. Khẩu phần ăn có thể sử dụng là cám công nghiệp cho gà thịt lông màu.
 
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ
Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng
1 Thời gian nuôi sống ngày 60
2 Tỷ lệ nuôi sống  % 97
3 Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max) kg 1,7 – 1,8
4 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max) kg 2,5 - 2,6

HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI TRẠI

hinh-thuc-te

hinh-thuc-te2

hinh-thuc-te3

Tham khảo thêm