Heo giống bố mẹ

EXPOR L

Đặc điểm:

  • Đẻ nhiều con.
  • Khả năng nuôi con xuất sắc.
  • Sức sống mạnh mẽ.
  • Dài thân lý tưởng.

Thành tích sản xuất:

Tỉ lệ nái đẻ/ nái phối giống đậu thai (%) 89.9
Số heo con đẻ ra/ lứa: (con) 12,78
Số heo con đẻ ra còn sống/ lứa: (con) 11,97
Số lứa đẻ/ nái/ năm: 2,44
Số heo con cai sữa/ lứa: (con)  10,73
Số heo con cai sữa/ nái/ năm: (con)  26,18

Tham khảo thêm