Heo giống bố mẹ

EXPOR Y

Đặc điểm

  • Đẻ nhiều con
  • Khả năng nuôi con xuất sắc
  • Sức sống mạnh mẽ
  • Sinh sản ra đàn con mau lớn và có khả năng chuyển hóa thức ăn tốt.

 

Thành tích sản xuất

Tỉ lệ nái đẻ/ nái phối giống đậu thai (%) 89,6
Số heo con đẻ ra/ lứa (con) 12,98
Số heo con đẻ ra còn sống/ lứa (con) 12,16
Số lứa đẻ/ nái/ năm 2,26
Số heo con cai sữa/ lứa: (con) 11,02
Số heo con cai sữa/ nái/ năm: (con) 27,1

Tham khảo thêm