Heo hậu bị PS

EXPOR YL

Đặc điểm

  • Chân cứng cáp,  mạnh khỏe.
  • Khả năng tiết sữa và nuôi con xuất sắc.
  • Khả năng sinh sản ra đàn con mau lớn, chuyển hóa thức ăn tốt, chất lượng thịt ổn định.

Điều cần và đủ để phối giống cho heo cái hậu bị:

  • Theo dõi và ghi chép thông tin lên giống từ lúc 180 ngày tuổi.
  • Sau khi hoàn thành việc tiêm phòng vaccine ít nhất 02 tuần.
  • Lên giống lần thức 2 hoặc thứ 3 (không kể lần lên giống do vận chuyển).
  • Tuổi phối giống: >230 ngày tuổi.
  • Trọng lượng cơ thể tối ưu: 130 – 140 kg.
  • Dày mỡ lưng tại điểm P2: 14 – 16 mm

Tham khảo thêm