COMFEED F31

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ hậu bị từ 8 đến 18 tuần tuổi

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (% max.)
Đạm thô (% min.)
ME (Kcal/kg)
Xơ thô (% max.)
Canxi (% min-max)
Phốt pho (% min.)
Muối (% min-max)
Lysine (% min.)
Meth + Cyst (% min.)
Threonine (% min.)
Tro tổng số (% max.)
Cát sạn (% max.)
Tổng số vi khuẩn hiếu khí ( max CPU/g)
Coliforms ( max CPU/g)
Staphylococcus aureus ( max CPU/g)
Clostridium perfringens ( max CPU/g)
Aflatoxin B1 (max ppm)
Aflatoxin tổng số (max ppm)
Asen (As) (% max.)
Cadimi (Cd) (% max.)
Chì (Pb) (% max.)
Thuỷ ngân (Hg) (% max.)
14,0
15,5
2,750
6,0
0,75 - 1,2
0,5 - 1,0
0.3 - 0.65
0,75
0,55
0,56
8,0
1,0
1×106
1×102
1×102
1×105
10.00
30.00
2,0
1,0
5,0
0,05
NGUYÊN LIỆU

Ngô, sắn , cám gạo, khô đậu tương, bột thịt, bột cá. Các chất bổ sung khoáng và vitamin.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cho gà ăn thẳng, không cần bổ sung bất kỳ loại thức ăn nào khác, trừ thức uống.

Tham khảo thêm