Thức ăn cho heo

 • COMFEED 251

  COMFEED 251

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt 15kg - xuất chuồng

 • COMFEED 252

  COMFEED 252

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt cao sản 15kg - xuất chuồng

 • COMFEED 253

  COMFEED 253

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt siêu nạc 15kg - xuất chuồng

 • COMFEED 253X

  COMFEED 253X

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt siêu nạc 5kg - xuất chuồng

 • COMFEED 258

  COMFEED 258

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo nái mang thai và nuôi con.

 • COMFEED 602

  COMFEED 602

  Dùng cho heo từ 15kg - 35kg

 • COMFEED 602S

  COMFEED 602S

  Sản phẩm dành cho heo thịt từ 12 đến 35 kg

 • COMFEED 603

  COMFEED 603

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt 35kg - 65 kg

 • COMFEED 606

  COMFEED 606

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái mang thai

 • COMFEED 651

  COMFEED 651

  Dùng cho heo từ tập ăn đến 20kg

 • COMFEED 652

  COMFEED 652

  Dùng cho heo từ 15-30kg

 • COMFEED 652S

  COMFEED 652S

  Dùng cho heo cao sản từ 15kg-40kg

 • COMFEED 653

  COMFEED 653

  Dùng cho heo từ 30kg đến 60kg

 • COMFEED 653S

  COMFEED 653S

  Sản phầm dùng cho heo cao sản từ 40kg-70kg

 • COMFEED 655S

  COMFEED 655S

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo hậu bị cao sản từ 60 kg trở lên

 • COMFEED 656

  COMFEED 656

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái mang thai

 • COMFEED 656S

  COMFEED 656S

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái cao sản từ phối giống - 107 ngày mang thai

 • COMFEED 657

  COMFEED 657

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái từ 14 ngày trước khi đẻ - nuôi con

 • COMFEED 657S

  COMFEED 657S

  Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái cao sản từ 7 ngày trước khi đẻ - nuôi con

 • COMFEED MILAC A

  COMFEED MILAC A

  Cốm sữa cho heo con theo mẹ đến sau cai sữa 2 tuần