Đậm đặc

 • COMFEED 251

  COMFEED 251

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt 15kg - xuất chuồng

 • COMFEED 252

  COMFEED 252

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt cao sản 15kg - xuất chuồng

 • COMFEED 253

  COMFEED 253

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt siêu nạc 15kg - xuất chuồng

 • COMFEED 253X

  COMFEED 253X

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt siêu nạc 5kg - xuất chuồng

 • COMFEED 258

  COMFEED 258

  Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo nái mang thai và nuôi con.