Đậm đặc

 • COMFEED 251

  COMFEED 251

  Thức ăn đậm đặc cho heo thịt từ 15 kg - xuất chuồng

 • COMFEED 252

  COMFEED 252

  Thức ăn đậm đặc cho heo thịt cao sản từ 15 kg - xuất chuồng

 • COMFEED 253

  COMFEED 253

  Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc từ 15 kg - xuất chuồng

 • COMFEED 253X

  COMFEED 253X

  Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc từ 5 kg - xuất chuồng

 • COMFEED 258

  COMFEED 258

  Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai và nuôi con