• COMFEED 602

  COMFEED 602

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 kg - 35 kg

 • COMFEED 602S

  COMFEED 602S

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 12 kg - 35 kg

 • COMFEED 603

  COMFEED 603

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 35 kg - 65 kg

 • COMFEED 652

  COMFEED 652

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 kg - 30 kg

 • COMFEED 652S

  COMFEED 652S

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt cao sản từ 15 kg - 40kg

 • COMFEED 653

  COMFEED 653

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 30 kg - 60 kg

 • COMFEED 653S

  COMFEED 653S

  Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt cao sản từ 40 kg - 70kg