Chương trình khuyến mãi đặc biệt


Wednesday, 24 September 2014

Nhằm hỗ trợ nông dân tái đàn và có điều kiện sử dụng các sản phẩm cao cấp để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, từ ngày 10/09 – 30/11/2014, Japfa triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt, áp dụng cho các đại lý của Nhà máy Japfa Comfeed Long An và Nhà máy Japfa Comfeed Bình Thuận. Cụ thể như sau:

STT                         Tên sản phẩm                                                                Khuyến mãi                                                   
 1  Milac A (Loại 5kg)  Mua 02 bao loại 5kg tặng 01 bao loại 1kg
 2  652S, 9652S, 602S, 9602S, B15S  Mua 15 bao tặng 01 bao cùng loại
 3  610, 9610, 641S  Mua 20 bao tặng 01 bao cùng loại
 4  653S, 9653S  Mua 30 bao tặng 01 bao cùng loại

 

kmai db

Tin khác

Đăng ký nhận bản tin Japfa