Japfa Việt Nam: Thông Báo Về Việc Sáp Nhập


Monday, 26 December 2016

Chúng tôi, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn JAPFA COMFEED VIỆT NAM (“Công ty”), trân trọng thông báo:

Từ ngày 01/1/2017, Công ty sẽ nhận sáp nhập vào Công ty các công ty con sau đây (là các công ty có chủ sở hữu duy nhất là Công ty).

1. Công Ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN, có mã số doanh nghiệp: 1100600108, và trụ sở chính tại: Ấp 2, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam.

2. Công Ty TNHH JAPFA COMFEED BÌNH THUẬN, có mã số doanh nghiệp: 3400835873 và trụ sở chính tại: Thôn Đông Tân, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Kể từ ngày 01/1/2017, Công ty sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, thặng dư vốn, lợi nhuận để lại (nếu có), các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập, đồng thời chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ hợp pháp, các khoản nợ (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ người lao động, nợ đối tác / khách hàng …), các hợp đồng lao động, nghĩa vụ thực hiện / tiếp tục thực hiện hợp đồng kinh doanh / thương mại đã được giao kết giữa các công ty bị sáp nhập với một bên thứ ba, và nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị sáp nhập.

Nếu cần liên hệ để có thêm thông tin, vui lòng gọi số điện thoại: 02113 866 170.

Trân trọng.

Thay mặt Công ty

Hoàng Phan Tấn

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

 

 

Tin khác

Đăng ký nhận bản tin Japfa