Japfa - Doanh nghiệp đổi mới nhất Indonesia năm 2017


Tuesday, 28 March 2017

 

Không ngừng đổi mới là một trong những chiến lược giúp công ty Japfa phát triển bền vững đến hôm nay. Để có được sự bền vững và đủ sức cạnh tranh trên thị trường, công ty đã không ngừng đổi mới từ quá trình sản xuất đến việc sáng tạo trong chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường.

Đổi mới kinh doanh là quá trình tổ chức giới thiệu ý tưởng, quy trình làm việc, phương pháp luận hoặc sản phẩm, dịch vụ mới. Tóm lại, đây là những thay đổi trong quy trình làm việc hay sự sáng tạo từ quy trình, sản phẩm cũ để đề ra những ý tưởng mới có hiệu quả hơn.

Sự đổi mới trong kinh doanh có thể được tạo ra từ những sáng tạo trong quá trình làm việc tại công ty. Thông qua đổi mới, các công ty lớn như Microsoft, Boeing và Tesla đã phát triển thành công và các công ty mới như Uber và Xiaomi cũng đã có thể phát triển nhanh chóng. Những thành công của các công ty trên là do đổi mới kinh doanh với mục đích nâng cao chất lượng, tạo ra các nhãn hiệu mới, mở rộng danh mục sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và cải tiến quy trình sản xuất.

 JAPFA NEWS 10th Edition

Đại diện công ty Japfa nhận giải thưởng

'Warta Ekonomi”  là giải thưởng “Doanh nghiệp đổi mới nhất của Indonesia 2017”, đây là một giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp của từng lĩnh vực ở Indonesia. Các doanh nghiệp này có khả năng tạo ra những đổi mới tốt nhất nhằm tiếp tục phát triển và có sức mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực của công ty hoạt động. Để lựa chọn các doanh nghiệp nhận giải thưởng “Doanh nhân đổi mới nhất của Indonesia 2017”, nhóm nghiên cứu của Warta Ekonomi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu tại nơi làm việc. Nghiên cứu kéo dài từ ngày 27 tháng 12 năm 2016 đến ngày 20 tháng 1 năm 2017.

Các ứng viên được xác định dựa trên báo cáo hàng năm của họ và theo dõi bởi nhóm nghiên cứu Warta Ekonomi về sự đổi mới đã được thực hiện tại các công ty. Dựa trên nghiên cứu này, có khoảng 250 công ty được phân loại là công ty sáng tạo, và các công ty còn lại sẽ đươc phân loại theo nhiều mức độ khác nhau trên nhiều lĩnh vực.

Các tiêu chí của nghiên cứu này là như sau:

- Lịch sử công ty.

- Các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo cũng như chiến lược trong quy trình sản xuất được thực hiện bởi công ty nhằm cạnh tranh và phát triển công ty từ năm 2013 đến năm 2015.

- Hoạt động tài chính của công ty trong năm 2013 đến năm 2015 dựa trên đặc điểm của các công ty ngành công nghiệp tương ứng.

- Sự tiến bộ trong hoạt động kinh doanh của công ty và mức độ ảnh hưởng trên thị trường.

Sau khi đánh giá số điểm của mỗi ứng viên, nhóm nghiên cứu đã xác định được tổng số 93 doanh nghiệp sáng tạo với sự đổi mới tốt nhất cho từng ngành công nghiệp, cũng như sáu công ty sáng tạo được đề cập đặc biệt.

Nhờ việc quản lý chặt chẽ mà Japfa đạt được vị trí “Cải tiến nhất trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống”. Với thành tích này, Japfa được mong đợi sẽ có nhiều phát triển hơn nữa và cùng nhau hướng đến Thịnh Vượng chung.


Duy Phong (dịch)

Nguồn: Japfa Comfeed Indonesia

 

 

 

Tin khác

Đăng ký nhận bản tin Japfa