Chỉ thu 4 – 7 loại phí, lệ phí kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia cầm


Friday, 19 June 2015

Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét bãi bỏ trên 30 hạng mục phí, lệ phí trong công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

 

Thời gian qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin “Một con gà cõng 14 loại phí và lệ phí”. Thực tế, theo báo cáo của các Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố về việc kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, thu phí và lệ phí theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính thì mỗi gia cầm từ khi nuôi đến khi giết mổ, bán đến tay người tiêu dùng chỉ phải trả từ 4 đến 7 loại phí, lệ phí.

gia-cam-1-300x168

Các loại phí, lệ phí này gồm: Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch gà giống, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch gà thịt, phí kiểm dịch gà giống, gà thịt, phí tiêu độc khử trùng và niêm phong phương tiện vận chuyển; trường hợp gà được nuôi khép kín thì chỉ phải trả lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch gà thịt, phí kiểm dịch, phí vệ sinh tiêu độc khử trùng và phí niêm phong phương tiện vận chuyển (1.500 đồng cho mỗi lần niêm phong).

Tuy nhiên, cá biệt có trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh, việc thu phí, lệ phí được tính cho từng khâu, từ quá trình chăn nuôi đến khi giết mổ đưa ra chợ bán cho người tiêu dùng, tối đa là 14 lần.

Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét bãi bỏ trên 30 hạng mục phí, lệ phí trong công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn…, trong đó có kiểm dịch và thu phí giết mổ gia cầm, trứng gia cầm.

Với những tồn tại, bất cập nêu trên, Luật Thú y dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 đã có các quy định không thực hiện kiểm dịch vận chuyển nội tỉnh; không kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh, cơ sở đã được phòng bệnh bằng vắc xin, cơ sở đã được giám sát dịch bệnh; chỉ thực hiện kiểm dịch vận chuyển ra khỏi tỉnh đối với động vật, sản phẩm động vật ra khỏi tỉnh xuất phát từ nơi có nguy cơ về dịch bệnh. Vì vậy, hàng loạt thủ tục hành chính về kiểm dịch sẽ được bãi bỏ; giảm tối đa thời gian cho các doanh nghiệp; đặc biệt cơ bản chỉ còn 2 loại phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, phí kiểm soát giết mổ. Việc vệ sinh tiêu độc khử trùng và niêm phong phương tiện vận chuyển do doanh nghiệp tự làm dưới sự giám sát của cơ quan thú y địa phương, trường hợp doanh nghiệp không tự làm thì trả phí cho cơ quan thú y mới thực hiện việc này.

PV

Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Tin khác

Đăng ký nhận bản tin Japfa