Thông tin tuyển dụng

11-2015 Giám sát vùng

Wednesday, 28 October 2015

Nam; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; Tự tin, linh hoạt và có khả năng lãnh đạo; Tốt nghiệp đại học và có 02 năm kinh nghiệm ở...

Read more...