Thông tin tuyển dụng

11-2015 Quản lý vùng

Wednesday, 28 October 2015

Nam, Có kỹ năng lãnh đạo và hoạch định chiến lược, Tốt nghiệp đại học và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương...

Read more...