Thông tin tuyển dụng

11/2014 Nhân viên Kế toán

Tuesday, 11 November 2014

Nam/nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán doanh nghiệp, kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm...

Read more...

11-2014 Nhân viên Tài chính

Tuesday, 11 November 2014

Nam/nữ, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán doanh nghiệp, kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm...

Read more...