Thông tin tuyển dụng

11-2014 Kỹ sư chăn nuôi

Tuesday, 04 November 2014

- Tuyển kỹ thuật cho trại gà, lợn - Có chỗ ăn ở miễn phí - Yêu cầu: Tốt Nghiệp Cao đẳng trở lên với các chuyên ngành CNTY, BSTY và các...

Read more...