Giải Pháp Chăn Nuôi Hiệu Quả

Hoạt động chăn nuôi là mắt xích quan trọng chuỗi giá trị khép kín “Từ trang trại đến bàn ăn” của Japfa Việt Nam. Công ty đã và đang tạo ra nguồn giống vượt trội và thịt thương phẩm đạt chất lượng cao bằng công nghệ hiện đại và quy trình chăn nuôi chặt chẽ. Bên cạnh việc đầu tư chuồng trại, Japfa Việt Nam còn xây dựng và phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết để cùng nhau phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn sinh học với hiệu quả kinh tế cao.

Các giải pháp bền vững

Mô hình trang trại chăn nuôi của Japfa Việt Nam xây dựng trên tiêu chí phát triển bền vững. Các yếu tố môi trường được công ty chú trọng thông qua việc trang bị hệ thống tách phân, xử lý nước thải và biogas giúp tái sử dụng chất thải tối đa, đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường.