Japfa Việt Nam và Đại học Tây Nguyên hợp tác đào tạo nhân lực

13/04/2021

Ngày 9/4, Japfa Việt Nam đã ký kết hợp tác với Khoa Chăn nuôi thú y của Trường Đại học Tây Nguyên. Nội dung thỏa thuận xoay quanh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, nhu cầu thực tập cho sinh viên, trao đổi kiến thức chuyên ngành và triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học.

Tin tức khác

17/11/2023
Tin tức doanh nghiệp

Ban giám đốc cấp cao Tập đoàn Japfa thăm Việt Nam

17/08/2023
Tin tức doanh nghiệp

Town Hall Meeting - Dẫn đầu thay đổi, Mở lối thành công

19/07/2023
Tin tức doanh nghiệp

Japfa Việt Nam tham gia diễn đàn thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Indonesia