GÀ CHỌI JAPFA

Gà Chọi Japfa là sản phẩm gà lai thả vườn với chất lượng cao, tỷ lệ hao hụt thấp, hiệu suất sử dụng thức ăn cao. Gà Chọi Japfa có màu lông, kiểu mào, màu chân đa dạng là một đặc trưng được ưa chuộng ở gà thả vườn ở Việt nam. Gà Chọi có chất lượng thịt thơm, độ dai vừa phải là những đặc tính được ưa thích hiện nay.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ
STT CHI TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH MỨC CHẤT LƯỢNG
 

1

Thời gian nuôi sống

ngày

95

 • 1

 • Thời gian nuôi sống

 • ngày

 • 95

2

Tỷ lệ nuôi sống

%

96

 • 2

 • Tỷ lệ nuôi sống

 • %

 • 96

3

Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max)

kg

1,6 - 1,8

 • 3

 • Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max)

 • kg

 • 1,6 - 1,8

4

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max)

kg

2,7 -2,8

 • 4

 • Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max)

 • kg

 • 2,7 -2,8