GÀ MÍA JAPFA

Gà Mía Japfa của công ty Japfa Comfeed là một giống gà ta lai, có độ đồng đều cao, chất lượng thịt thơm ngon.

Gà Mía Japfa có thể nuôi theo phương pháp bán chăn thả hoặc chăn thả hoàn toàn. Khẩu phần ăn có thể sử dụng 100% cám công nghiệp dành cho gà lông màu (KP1) hoặc trộn thêm bắp từ 42 ngày tuổi (KP2)

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ (KP1)
STT CHI TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH MỨC CHẤT LƯỢNG (KP1)
 

1

Thời gian nuôi sống

ngày

85

 • 1

 • Thời gian nuôi sống

 • ngày

 • 85

2

Tỷ lệ nuôi sống

%

97,5

 • 2

 • Tỷ lệ nuôi sống

 • %

 • 97.5

3

Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max)

kg

1,6 – 2,2

 • 3

 • Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max)

 • kg

 • 1,6 - 2,2

4

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max)

kg

2,8

 • 4

 • Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max)

 • kg

 • 2,8

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ (KP2)
STT CHI TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH MỨC CHẤT LƯỢNG (KP2)
Targets

1

Thời gian nuôi sống

ngày

95

 • 1

 • Thời gian nuôi sống

 • ngày

 • 95

2

Tỷ lệ nuôi sống

%

97

 • 2

 • Tỷ lệ nuôi sống

 • %

 • 97

3

Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max)

kg

1,8 – 2,4

 • 3

 • Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max)

 • kg

 • 1,8 - 2,4

4

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max)

kg

3,1

 • 4

 • Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max)

 • kg

 • 3,1