Hậu bị GP: Expor Y

NĂNG SUẤT TIỀM NĂNG

Tỷ lệ đẻ (%):

89.60

Số con sinh ra/lứa (con):

13.00

Số con sinh sống/lứa (con):

12.16

Số con cai sữa/lứa (con):

11.02

Số lứa đẻ/năm :

2.40

Số con cai sữa/nái/năm (con) :

26.45

NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

Cấu trúc cơ thể tuyệt vời.

Nhiều heo con cai sữa hơn cho mỗi đời nái và giảm chi phí di truyền trên mỗi cá thể được sản xuất.

Khả năng cho sữa tốt, hệ thống núm vú chất lượng cao (số lượng và khoảng cách).

Có khả năng cho ra nhiều các lứa heo con cai sữa lớn, liên tục và có thời gian sản xuất lâu dài.

Tạo ra đàn con đồng đều, nặng ký, chất lượng cao, sẵn sàng cho việc tuyển chọn đàn bố mẹ.

Tạo ra heo con có khối lượng sơ sinh nặng hơn (tỷ lệ chết trước cai sữa thấp hơn, khối lượng cai sữa lớn hơn, đạt giá trị đầy đủ trong ít ngày hơn)

HÀNH VI TỐT

Hậu bị dòng thuần Expor L and Expor Y của Japfa nổi tiếng với tính cách điềm đạm, ngoan ngoãn và dễ quản lý.