Hậu bị PS Expor YL

NĂNG SUẤT TIỀM NĂNG

Tỷ lệ đẻ (%):

92.00

Số con sinh ra/lứa (con):

13.10

Số con sinh sống/lứa (con):

12.40

Số con cai sữa/lứa (con):

11.70

Số lứa đẻ/năm :

2.51

Số con cai sữa/nái/năm (con) :

29.37

NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

Cấu trúc cơ thể rất tốt để làm nái.

Duy trì các mục tiêu năng suất.

Tuổi sản xuất và hiệu quả sản suất kéo dài.

Có nhiều vú chức năng hơn.

Chất lượng và số lượng sữa non nhiều hơn.

Tạo ra heo con có khối lượng sơ sinh nặng hơn (tỷ lệ chết trước cai sữa thấp hơn, khối lượng cai sữa lớn hơn, đạt giá trị đầy đủ trong ít ngày hơn)

Khả năng làm mẹ tốt.

HÀNH VI TỐT

hòa đồng, điềm đạm và phù hợp với mọi hệ thống.

Tạo ra đời heo thịt có giá trị cao

Các lứa đẻ của hậu bị Expor YL có trọng lượng đồng đều hơn khi mới sinh giúp heo con khởi đầu mạnh mẽ và đạt năng suất tốt hơn trong suốt thời kỳ sinh trưởng. Với Expor YL, bạn có một đàn nái tạo ra heo đời con với ADG, FCR, độ dày mỡ lưng, độ sâu cơ và tỷ lệ nạc tốt hơn — mang lại cho bạn một lợi thế đáng kể."