Heo Thịt Expor M3

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
 

Ngoại hình đẹp, tỷ lệ đồng đều cao.

Tăng trọng nhanh, tỷ lệ chuyển hóa thức ăn vượt trội.

Tỷ lệ nạc cao, màu thịt đỏ tươi, chất lượng thịt tốt.

Khả năng kháng bệnh cao và khỏe mạnh.