Nọc Expor Y

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA GIỐNG:
 

Đẻ nhiều lợn con.

Khả năng làm mẹ tự nhiên.

Sức sống mạnh mẽ.

Heo con lớn lên và chuyển đổi thức ăn tốt hơn.