2021 - Chung tay cùng cộng đồng trong năm đầy biến động

14/10/2021

Từ cuối năm 2020 đến nay, Việt Nam đã chịu không ít nhiều những biến động do thiên tai gây ra cũng như những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19. Là một doanh nghiệp với định hướng phát triển vì sự thịnh vượng chung, Japfa Việt Nam đã chung tay cùng các đối tác, khách hàng không ngừng đóng góp hỗ trợ cộng đồng cùng vượt qua một năm đầy biến cố.

Tin tức khác

19/09/2023
Phát triển bền vững

Japfa và các đối tác hỗ trợ trẻ em tại Bình Phước

05/09/2023
Phát triển bền vững

Japfa Việt Nam đồng hành cùng em đến trường

18/01/2023
Phát triển bền vững

Hỗ trợ hơn 100 gia đình khó khăn đón Tết