Japfa Việt Nam tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng chống dịch Covid-19

21/06/2021

Nằm trong cam kết trách nhiệm xã hội của Japfa Việt Nam với cộng đồng, thời gian vừa qua, Công ty tiếp tục hướng tới các khu vực đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với các hoạt động thiết thực:

Tin tức khác

19/09/2023
Phát triển bền vững

Japfa và các đối tác hỗ trợ trẻ em tại Bình Phước

05/09/2023
Phát triển bền vững

Japfa Việt Nam đồng hành cùng em đến trường

18/01/2023
Phát triển bền vững

Hỗ trợ hơn 100 gia đình khó khăn đón Tết