Thức ăn gia súc

Japfa Việt Nam phát triển và sản xuất hơn hàng trăm sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, thích hợp với từng giai đoạn phát triển, đảm bảo chất lượng cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn sức khỏe của vật nuôi.

Tìm kiếm

Loại
Nhãn hiệu

Hiển thị 47 kết quả

COMFEED 251

Thức ăn đậm đặc cho heo thịt từ 15 kg - xuất chuồng

COMFEED 606

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

BONAFEED 9602

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15kg - 50kg

BONAFEED 9603

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 50kg - 70kg

COMFEED 655S

Thức ăn hỗn hợp cho heo hậu bị giống cao sản từ 60 kg trở lên

BONAFEED 9606

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai 85 ngày - nuôi con