BONAFEED 9251

Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt cao sản 15kg - xuất chuồng

 

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG:

Độ ẩm (%) max:

13

Đạm thô (%) min:

36

Xơ thô (%) max:

9

Ca (%) min-max:

2,5-4,5

P tổng số (%) min-max:

1,0-2,0

Lysine tổng số (%) min:

1,7

Methionine+Cystine tổng số (%) min:

1

Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) min:

2600

Colistin (mg/kg) max

100

Enramycin (mg/kg) max:

50

Không có hooc môn hoặc kháng hooc môn

NGUYÊN LIỆU

Khô đậu tương, bột thịt, bột cá. Các chất bổ sung khoáng và vitamin.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Ngưng sử dụng 7 ngày trước khi giết mổ